Free Download

Google Analytics
Checklist

Đây là một hướng dẫn cơ bản những toàn diện để tiến hành audit bạn nên thực hiện thường xuyên.

Download for Free
icon-checklist-01

Google Analytics checklist bao gồm:

 • Google Analytics audit là gì?
 • Checklist cài đặt thuộc tính
 • Checklist cài đặt chế độ xem
 • Các vấn đề thường gặp
 • 3 vấn đề tracking phổ biến
  • Những điều cơ bản
  • Thiếu mã Analytics trên trang
  • Theo dõi tên miền chéo
 • 3 Vấn đề liên quan đến Trình quản lý thẻ của Google (GTM)
Google-Analytics-Checklist-01
Tài liệu Google Analytics Checklist 1
Tài liệu Google Analytics Checklist 2

Bắt đầu tải Google Analytics Checklist miễn phí.

logo Digit Matter

Copyright © 2020 Digit Matter